Propisi online - uputstvo

SADRŽAJ (Linkovi):

1. UPISIVANJE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE
2. KUPOVINA PREPAID VAUČERA
3. GLAVNI PROZOR
4. PRAKTIČNE ONLINE APLIKACIJE I INTERAKTIVNI SADRŽAJ
5. PRETRAŽIVANJE
6. PREPORUKE
7. PRIMERI

JEDNOSTAVNO KORIŠĆENJE - STANDARDNE KOMANDE U SVIM PRETRAŽIVAČIMA

SAMO 3 OSNOVNE KOMANDE - IE Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox …

Pretraži    “reč pod navodnicima”   Ctrl+F 

Postavite tastaturu na srpski jezik - latinica ili ćirilica - radi na oba pisma, velika ili mala slova.

Izaberite jedno od polja za pretragu baza podataka (kockica), i kliknite na njega.

Zatim u njemu:   

1. PRETRAGA PO NASLOVU - Pretraži

Pretraži  (po naslovu) slično - ovaj način je automatski.

Upišite reč, u polje za pretragu, u nominativu, doslovno, ili više reči i kliknite pretraži

Npr. upišite: parnični postupak - dobićete Zakon o parničnom postupku (Naš sistem automatski zna padeže i razne oblike reči -
Npr upišite: čovek, dobićete ljudi, ljudima

2. PRETRAGA PO NASLOVU - Doslovno - pod “navodnicima”

Pretraži (pod navodnicima) - doslovno - Upišite reč u polje za pretragu pod navodnicima.
Npr. upišite:obligacionim” - dobićete Zakon o obligacionim odnosima (Dobićete tačan naslov propisa, mišljenja, itd., u kome se ta reč nalazi)

Kliknite na dobijeni naslov i otvorite tekst propisa, mišljenja. Pojaviće se prozor u njemu tekst, možete ga otvoriti i posebno
- desni klik mišem pa Open in new window, ili bilo koju drugu komandu …

3. PRETRAGA PO TEKSTU - Ctrl+F (ili Edit + Find on this page) - doslovno

Sistem radi u prozorima - Windows

Kad ste u prozoru sa tekstom propisa, kucajte Ctrl+F u polju za pretragu po tekstu i sistem će sam stati na reč (ili deo reči) koju ste ukucali.

Sledeći put reč (ili deo reči) ćete dobiti sa komandom enter ili next.

Sve kockice - polja sa bazama podataka, ili liste, ili alate, korisničke servise, aplikacije i linkove (na levoj strani sistema) - možete pojedinačno otvarati,
više njih u više prozora, ili uporedno … STANDARDNI WINDOWS SISTEM.

Štampanje - kada ste u prozoru sa tekstom koristite opciju “štampaj”

Ćirilica - kada ste u prozoru sa tekstom koristite opciju “Ćirilica”.

 

Intermex online - uputstvoPreuzmite uputstvo za korišćenje u pdf formatu >>

 Da li imate instaliran Adobe Reader?

Preuzmite besplatno - Adobe readerDa bi ste uspešno popunjavali i SAČUVALI sve obrasce u elektronskoj formi,
neophodan vam je program Adobe Reader koga možete besplatno preuzeti
sa sledećeg linka.

 

Upisivanje korisnickog imena i lozinkeidi na vrh

WEB SERVISU - online sistemu pristupate upisivanjem vašeg korisničkog imena i lozinke. Ukoliko prvi put koristite WEB SERVIS "Propisi online", neophodno je da se prethodno registrujete.

1. Registracija se vrši upisivanjem osnovnih podataka o korisniku i generisanjem pristupne lozinke. Podsećamo Vas da KORISNIČKO IME i LOZINKA moraju imati najmanje po 6 karaktera. Molimo Vas da sve podatke ispravno unesete kako bi korišćenje online sistema bilo što jednostavnije i sigurnije za Vas.
Propisi online - kreiranje naloga

2. Kada pristupite sistemu, sistem će proveriti da li imate aktiviranih vaučera i ukoliko nemate, zamoliće Vas da jedan aktivirate.

Propisi online - vaučer (voucher)

3. Nakon aktivacije vaučera, dobijate pristup desetinama hiljada ažurnih propisa i ostalih stručnih sadržaja u našoj bazi.


 Kupovina prepaid vaučeraidi na vrh

Za kupovinu pre paid vaučera, možete nam se obratiti na telefone: 011/369-22-90, 369-22-91, 369-20-69. Svaki vaučer je validan maksimum godinu dana i omogućuje odgovarajući broj, rok i vrstu pristupa našoj bazi podataka. Takođe možete direktno popuniti narudžbenicu na našem sajtu i poslati je direktno online. Na osnovu nje poslaćemo Vam fakturu, a ODMAH posle uplate iznosa sa fakture poslaćemo Vam E-mailom, poštom, telegramom, saopštiti Vam telefonom uz proveru, ili na drugi pogodan način vaučer, odnosno broj sa njega. Uvek ćete dobiti i vaučer u štampanoj formi.


Glavni prozoridi na vrh

Sistem omogućava jednostavan i najsavremeniji online pristup bazama podataka, njihovo pretraživanje i praktičnu primenu potrebnih podataka sadržanih u njima (kopiranje, štampanje, itd.):

 

POVEZANO PRETRAŽIVANJE

Povezano (unakrsno) pretraživanje svih baza podataka - po naslovu ili tekstu dokumenta.

 

IndOK PROPISI ONLINE

Baza podataka prečišćenih tekstova aktuelnih propisa, i ogromna arhiva starih propisa.

 

SUDSKA PRAKSA – Bilteni ONLINE

Baza podataka sudske prakse iz zvaničnih biltena sudova u izdanju Intermexa.

 

MODELI – Ugovori i druga akta ONLINE

Baza podataka modela akata i ugovora, koja sadrži gotove modele akata (krivično, parnično, upravno, radno, privredno, domaće ugovore, međunarodne, građevinske i o projektovanju, na srpskom jeziku i engleskom).

 

MIŠLJENJA ONLINE

Baza podataka aktuelnih mišljenja ministarstava (Finansije i ekonomija, Rad, zapošljavanje i socijalna politika.)

 

PRAVNI INFORMATOR ONLINE

Baza podataka iz stručnog pravnog časopisa “PRAVNI INFORMATOR” sa ogromnom arhivom svih tekstova i objavljenih publikacija od 2000. godine.

 

KOMENTARI ONLINE

Zbornici radova, stručni tekstovi, objašnjenja) Baza podataka iz objavljenih zbornika radova (Krivično pravo, Radno pravo, Naknada štete, Osiguranje, Parnica, Upravno pravo, itd.).

 

 

Nakon logovanja otvara se glavni prozor u kome se nalazi - GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE svih propisa (pozicionirana tako da zauzima centralni prostor), sa mogućnošću pretraživanja po NASLOVU, PO TEKSTU i UNUTAR TEKSTA.   


 Propisi online - pretraživanje

 


Interaktivni sadrzajiidi na vrh

Radi lakšeg praktičnog svakodnevnog rada, bržeg i preglednijeg pristupa sadržajima projektovali smo više online aplikacija, i dodali sve potrebne linkove sa sadržajima koji su Vam potrebni. Aplikacije i linkovi se nalaze na levoj strani online sistema.

 

DNEVNA AŽURNOST – Omogućava automatsku dnevnu ažurnost propisa (šta je, kada i gde objavljeno uz direktan pristup tekstovima propisa, jednim klikom)

STRUČNI ČASOPIS ONLINE – Specijalizovani sajt, sa preglednim grafičkim interfejsom i pretraživačima, koji sadrži aktuelni broj PRAVNOG INFORMATORA i prilog - publikaciju, i arhivu svih prethodnih brojeva i priloga – publikacija od 2000. godine, sa svim objavljenim tekstovima.

GOTOVI MODELI AKATA ONLINE – Sistem omogućava veoma praktično interaktivno korišćenje gotovih modela potrebnih akata (sistem nudi gotove modele akata po procedurama i postupcima, hronološki i sadržinski, u redakciji vodećih eksperata za pojedine oblasti). Omogućava jednostavno ali i višeslojno pretraživanje, otvaranje i kopiranje potrebnih modela u editor korisnika, jednostavnom copy/paste komandom. Modeli su urađeni za profesionalce, i proizvod su dugogodišnjeg iskustva Intermexa i njegovih eksperata, provereni u praksi u najvišim sudskim i stručnim institucijama. (KRIVIČNO, PARNICA, RADNO, UPRAVNO, PRIVREDNO - PREDUZEĆA…) Sistem se neprekidno dopunjava novim sadržajima.

GOTOVI MODELI UGOVORA ONLINE – Sistem omogućava veoma praktično interaktivno korišćenje gotovih modela potrebnih modela ugovora (sistem nudi gotove modele ugovora iz različitih oblasti, u redakciji proverenih eksperata). Omogućava jednostavno ali i višeslojno pretraživanje, otvaranje i kopiranje potrebnih modela ugovora u editor korisnika, jednostavnom copy/paste komandom. Modeli ugovora su urađeni za profesionalce, i proizvod su dugogodišnjeg iskustva Intermexa i njegovih eksperata, provereni u praksi u najvišim sudskim i stručnim institucijama. (MODELI DOMAĆIH UGOVORA, MODELI MEĐUNARODNIH UGOVORA, MODELI MEĐUNARODNIH UGOVORA NA ENGLESKOM (Incoterms 2000.), MODELI UGOVORA U GRAĐEVINARSTVU I PROJEKTOVANJU NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU (Po FIDIC-u). Sistem se neprekidno dopunjava novim sadržajima.

ZAKONI - KOMENTARI – Popularni i praktični komentari najnovijih usvojenih Zakona, koji su interaktivno vezani za relevantne propise, praksu, objašnjenja i mišljenja. Ulogovani korisnici imaju pristup kompletnim tekstovima jednostavnim klikom na naslove.

PROPISI - KOMENTARI – Popularni i praktični komentari najnovijih usvojenih podzakonskih akata, koji su interaktivno vezani za relevantne propise, praksu, objašnjenja i mišljenja. Ulogovani korisnici imaju pristup kompletnim tekstovima jednostavnim klikom na naslove.

TEKSTOVI PROPISA NA ENGLESKOM JEZIKU – Direktan i interaktivan pristup svim propisima zvanično prevedenim i objavljenim na engleskom jeziku u sistemu PROPISI Online.

PRESUDE EVROPSKOG SUDA – Direktan i interaktivan pristup svim presudama Evropskog suda za ljudska prava na srpskom i engleskom jeziku u sistemu PROPISI Online.

OGLASNI DEO – Direktan i interaktivan pristup OGLASNOM DELU službenih glasila – koji sadrži zvanično objavljene informacije o stečajima, likvidacijma, preuzimanjima, akcijama, promenama lica ovlašćenih za zastupanje itd. Veoma velika baza podataka neohodnih za svakodnevnu praksu.

JAVNE NABAVKE – Direktan i interaktivan pristup bazi podataka JAVNIH NABAVKI – koji sadrži zvanično objavljene informacije o javnim nabavkama – POZIVE, ODLUKE, OBAVEŠTENJA.

 

INTERAKTIVNI BESPLATNI SADRŽAJI I KORISNI LINKOVI:

Kompanija INTERMEX je omogućila svim korisnicima sistema PROPISI ONLINE da besplatno pristupaju potrebnim informacijama (brojači u sistemu ne rade) sa sajtova i baza podataka koji su javno dostupni (sajtovi državnih i ostalih institucija. Tu se nalaze i specijalizovani sajtovi kompanije INTERMEX za pojedine oblasti (CARISNKI POSTUPAK I ŠPEDICIJA I FINANSIJE)

PREDLOZI I NACRTI ZAKONA i podzakonskih AKATA

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA

JAVNE NABAVKE – Uprava za javne nabavke

STEČAJI, DUŽNICI – Pretraga dužnika u prinudnoj naplati, pretraga stečajnih postupaka, pretraga prodaja (imovina), obaveštenja o stečajnim postupcima, o prodajama, pretraga rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka.

REGISTAR PRAVNIH LICA I RADNJI U SRBIJI – APR

FINANSIJE – Ažuran pregled potrebnih informacija iz oblasti finansija kompanije INTERMEX – redovno pratimo na mesečnom nivou, finansijske pokazatelje o prosečnim zaradama po zaposlenom, koeficijente rasta cena na malo, osnovica za plaćanje doprinosa, indekse cena na malo, indekse troškova života, kao i osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko osiguranje lica uključena u obavezno osiguranje

CARINSKI POSTUPAK I ŠPEDICIJA – PITANJA I ODGOVORI – Dugogodišnji, specijalizovani sajt kompanije INTERMEX sa obiljem podataka iz ove oblasti i jedinim ONLINE SERVISOM za pitanja i odgovore iz oblasti carinskog, špediterskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja.

ZVANIČNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA - Kompanija INTERMEX je zvanični izdavač Biltena sudske prakse Vrhovnog Kasacionog suda, Upravnog suda, Apelacionih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, Višeg privrednog suda u Beogradu, Viših sudova u Kraljevu, Novom Sadu i Kragujevcu, kao i ranijih sudova, Vrhovnog suda Srbije, Trgovinskog suda u Beogradu, Okružnih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu.

SLUŽBENA MIŠLJENJA I OBJAŠNJENJA MINISTARSTAVA

STRANA ZAKONODAVSTVA - Propisi Evropske Unije – EURLEX

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE - Evropska Unija, Evropska Komisija, Savet Evrope, Kancelarija za evropske integracije, Haški Tribunal, Međunarodni sud pravde u Hagu, Evropski sud za ljudska prava, OSCE, UN, UNDP, USAID …

PRAVNI FAKULTETI

SVETSKE BAZE PROPISA I SUDSKE PRAKSE Lexis-Nexis, West Law Thompson-Reuters

KORISNE INFORMACIJE I LINKOVI – Linkovi za sajtove svih relevantnih državnih institucija, republičkih i lokalnih organa uprave i institucija, pravosudnih institucija, komora, stručnih udruženja itd.

 


Pretraživanje propisa  idi na vrh

Centralno mesto zauzima GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE u kojoj postavljate zahtev (kao na „GOOGLE-u“).
 
Zahtev postavljate (ukucavate, upisujete) u GLAVNU LINIJU ZA PRETRAŽIVANJE, malim ili velikim slovima – kako vam je zgodno.
 
A - Pretraživanje vršite - u okviru VAŽEĆIH („Aktuelnih“) propisa („default“ vrednost), dok propisima koji su prestali da važe (ili im je istekla važnost) možete pristupiti tako što ćete – ČEKIRATI – neku od ponuđenih opcija, odnosno - samo propise koji su prestali da važe („Ostali“) ili i jedne i druge („Svi“). Na raspolaganju su vam, dakle - Tri „check box-a“ (kućice) -  koji je i čekiran, kao i -   koji nisu, a nalaze se odmah ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE.
 
B - Pretraživanje vršite - PO NASLOVIMA („default“ vrednost), a ako želite i unutar teksta propisa – ČEKIRAJTE –  („check box“ se nalazi ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A).

 
C -  Pretraživanje vršite - u okviru propisa koji imaju tekstove („default“ vrednost), a ako želite i propise koji nemaju tekstove, odnosno, želite sve naslove svih propisa koji su objavljeni (uključujući i razna rešenja o postavljenju, davanju saglasnosti i sl.), kao i broj i datum službenog glasila u kome su objavljeni – DEČEKIRAJTE –  („check box“ se nalazi ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A i B, a neposredno
iznad tastera – Pretraži)
 
Nakon upisanog zahteva, i provere, odnosno čekiranja opcija pod A, B i C - pritiskom na taster –  Pretraži(ili na tastaturi – na taster „ENTER“) – otvara se LISTA PROPISA po zadatom uslovu.
 
Pozicionirani ste na prvoj strani LISTE PROPISA, a u dnu ekrana se nalaze informacije o broju strana koje sadrži LISTA PROPISA Strane(„klikom“ na broj željene strane – otvara se tražena strana). U zavisnosti od vaše rezolucije, u prozoru LISTE PROPISA – videćete i ove informacije o broju strana, ili ćete morati da „skrolujete na dole“ do njih.

 

Podsećamo – Naslovi u LISTI su prikazani po ABECEDNOM REDU, što znači da su npr. Naredbe ispred Odluka, Pravilnici ispred Rešenja, a Zakoni NA KRAJU (na poslednjim stranama).

 

LISTU PROPISA u kojoj se nalazite – možete zameniti drugom BEZ OBAVEZE POVRATKA u prvi EKRAN, jer vam je GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE – dostupna na svakoj strani Liste (kliknite na opciju Propisi online koja se nalazi u gornjem levom uglu ekrana).

LISTA PROPISA sadrži (pregledno prikazane) - nazive propisa, a ispod svakog - broj i datum službenog glasila u kome je objavljen. „Klikom“ na odabrani naslov propisa – otvara se tekst traženog propisa.

Nakon „otvaranja teksta“, pozicionirani ste na početku kompletnog teksta propisa, u okviru koga možete (na uobičajeni način, npr. Ctrl+F, „Edit/Find“) dalje pretraživati.preporuke idi na vrh

PODSEĆAMO - Pravila koja važe za sva „pretraživanja i nalaženja traženog na Internetu“ – VAŽE I OVDE


IZBEGAVAJTE SKRAĆENICE (a ako baš morate – stavite ih pod znake navoda)!

IZBEGAVAJTE VEZNIKE I SLIČNO (npr. I, O, U, NA, ZA, DA ... – JER IH JE PREVIŠE, nema teksta u kome ih nema, a ne zaboravite – pretražujete u okviru pedeset hiljada tekstova)!

IZBEGAVAJTE SIMBOLE (npr. ( ) / - itd. – JER IH „programi ne podržavaju“, odnosno ignorišu ih („ne prijaju im“, a mogu vas i iznenaditi ponuđenim rešenjima)!

PAZITE kako kucate - većina nezadovoljavajućih „odgovora programa“ je SAMO POSLEDICA LOŠE OTKUCANOG zahteva, jer - ne zaboravite – program ne zna šta ste mislili i nije profesionalni korektor, pa ako želite TERETNICU, morate kucati: teretnica - pravilno, jer TARETNICA, TURETNICA ili TETETNICA – za program su nepostojeći termini (dovoljno je što „zna“ padeže i množinu – pa će na postavljeni zahtev: teretnica - dati i – teretnicama, teretnice, teretnicom ...)!

BUDITE SIGURNI „GDE SE NALAZITE“ - veliki broj mogućnosti u okviru enormnog broja „nečega“ (koje opet može biti vrlo raznorodno) – izuzetne je vrednosti i značaja, ali zahteva i malo dodatne pažnje (koja pre nije bila potrebna, jer – prosto – nije postojala mogućnost)! Na primer, ako tražite (mislite da tražite) pojam koji se nalazi unutar teksta propisa – PROVERITE DA LI STE ČEKIRALI PRETRAŽIVANJE PO TEKSTU. Ili, ako ste „otvorili“ tekst propisa – NE ZABORAVITE, VI PRETRAŽUJETE SAMO UNUTAR TOG TEKSTA. Ako ste „podigli“ više prozora - BUDITE SIGURNI U OKVIRU KOG PROZORA PRETRAŽUJETE.

BUDITE SIGURNI da je „JEZIK TASTATURE“ srpski – konkretno, radi se o nekim našim slovima (č, ć, đ, ž, š) koja se (kao što znate) ukoliko nije izvršeno podešavanje za srprski jezik, „vide“ kao simboli ([] {}|”), a njih kao što je gore rečeno – treba izbegavati. Dakle, ukoliko tražite pojam u kome se nalaze “kritična” slova - PROVERITE da li je podešen srpski jezik (ne zaboravite – na INTERNETU „maternji jezik“ je engleski - videti sliku)!

NE ZABORAVITE – radi se o moćnom pretraživaču i NEZAMISLIVO VELIKOJ BAZI PODATAKA (kada bi odštampali sve tekstove iz ove baze – bila bi potrebna zgrada - biblioteka koja bi, ukoliko bi imala jedan sprat prosečne visine za osam redova polica, zauzimala površinu od preko 1000 m2). Stoga izbegavajte „česte“ termine (rad, pravo isl, posebno unutar tekstova - jer je moguće da će se nalaziti u pet do deset hiljada tekstova). Budite obazrivi i sa više reči (dodavanjem čestih termina, možete umesto željenog suženja liste – u stvari samo dodati nove tekstove i kojima se nalaze novododate reči)

Preporuka:  Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

jednu reč (u nominativu, jednine) – konkretno,

kucajte (u naslovu): advokat (dobićete i Tarife naknada i nagrada i Statute advokatskih komora, i Zakon o advokaturi ... );

ili, kucajte (u naslovu): državljanstvo (dobićete i - Zakon o državljanstvu, i „... o oduzimanju državljanstva ...“ i „ ... o pravnom položaju lica bez državljanstva itd);

Savetujemo
da iz (ponekad dugačkih) naslova BIRATE KARAKTERISTIČNU (a što je moguće „ređu“) reč – npr. kucajte (u naslovu):  adekvatnost – i dobićete sve propise koji se odnose na - adekvatnost kapitala (jer da ste odabrali termin – kapital – dobili bi znatno veću listu);

ili, kucajte (sa „aktiviranim“ – Pretraživanjem po tekstu): aktuar (dobićete sve propise u kojima se reguliše neko pravo ili obaveza aktuara – na primer – Zakon o osiguranju, Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društva za osiguranje itd.).

dve reči – su takođe dobar izbor,
 
kucajte (u naslovu): organizovani kriminal (i dobićete daleko „bolju“ listu nego da ste kucali samo jednu reč – bilo „organizovani“ bilo „kriminal“);

ili, kucajte (u naslovu):zatezna kamata (i dobićete Zakon o visini zatezne kamate – važeći i prethodni, ukoliko ste u glavnom prozoru čekirali  );

ili, kucajte (u naslovu):devizni zakon (i dobićete Zakon o deviznom poslovanju, ali i Zakon o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana i druge  vezane za devizno poslovanje;

ili, kucajte (u naslovu): – klasifikacija delatnosti (i dobićete – Zakon  o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja i podzakonske – Uredbu i pravilnik).

PODRAZUMEVA se:

MOŽETE kucati tražene reči i SA ZNACIMA NAVODA (“zakon o vanparničnom postupku“), što može značajno pomoći (dati vam samo taj propis) i savetujemo da to činite - kad god ste potpuno sigurni da se traženi propis tako zove, odnosno da se u traženom propisu nalazi baš ta i u takvom obliku reč.
Na primer, kucajte (u naslovu):        

“zakon o radu“
“zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju“
“zakon o parničnom postupku“
“zakon o izvršnom postupku“
“zakon o nasleđivanju“
“zakon o obligacionim odnosima“
“zakon o planiranju i izgradnji“

 
MOŽETE zadati (kucati) i VIŠE (celih ili skraćenih) REČI. - Npr. - kucajte (u naslovu) – suprotno plan izgrad – i dobićete traženu - Odluku o određivanju urbanističkih planova koji u celini ili u delovima nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ovo je pogodno kod „dugih naziva“.
 
Na primer, kucajte (u naslovu):
 
zakon bezbed saobra – i dobićete Zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
poreski post administracija – i dobićete Zakon o o PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ    ADMINISTRACIJI
zakon obligac odnos – i dobićete Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o obligacionim odnosima u  vazdušnom saobraćaju
zakon bezbed saobra – i dobićete zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMAPrimeri pretraživanja idi na vrh

Pretraživanje po NASLOVU („default“ vrednost):

Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

engleski jezik – dobićete sve propise koji sadrže tekst na engleskom jeziku
prilog – dobićete sve propise koji sadrže priloge
čovek – dobićete i propise u kojima se nalazi pojam – ljudi (npr. Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima)
prilog obrasci – dobićete sve propise koji sadrže priloge u kojima su Obrasci koji se najčešće koriste u svakodnevnom poslovanju (OPJ, M-UNK itd)
opj – dobićete samo one propise koji sadrže priloge u kojima se nalaze tražena skraćenica. Pazite – NISU SVE SKRAĆENICE OBRAZACA pogodne (M-UNK, DBS, LNA – mogu, jer nisu deo nijedne reči, dok – REF, ROD, SNA – mogu biti deo reči – referendum, reforme, rod, snaga i sl.).
poreska administracija
– dobićete – PROPISE o poreskoj administraciji
bezbednost saobraćaj – dobićete – SVE PROPISE o bezbednosti saobraćaja
zastupanje osiguranje – dobićete – SVE PROPISE koji se “tiču” obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.
građevinska dozvola (može i – gra dozvola) – odnosno
upotrebna dozvola  – dobićete – PROPISE u vezi GRAĐEVINSKIH, odnosno UPOTREBNIH DOZVOLA
evrop sud ljud – dobićete SVE Odluke (presude i rešenja) Evropskog suda za ljudska prava
cena na malo 2009 – i dobićete INDEKSE i Pokazatelje RASTA CENA NA MALO, SAMO za 2009. godinu, po mesecima
troškovi života 2009 – i dobićete INDEKSE TROŠKOVA ŽIVOTA, SAMO za 2009. godinu, po mesecima
prosečna zarada 2009 – i dobićete SVE podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom, sa i bez poreza i doprinosa, SAMO za 2009. godinu, po mesecima.

Pretraživanje po TEKSTU (aktivirajte check box):  

Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

“maloprodajne cene” “/2009” – i dobićete MALOPRODAJNE CENE duvana objavljene u 2009. g.
“br” “50/2009” – i dobićete sve propise objavljene u službenom glasilu broj 50/2009. Tako možete dobiti bilo koji broj službenog glasila iz bilo koje godine (npr. 40/2009, 36/2008... ) 
konosman, bilbord, teretnica, predbeležba

TIPS - FINANSIJE, KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

KUCAJTE:   (Predlažemo tražite u tekstu)   i dobićete SVE AKTUELNE PROPISE u vezi sa:

”Pz-gra”          -           Porezom na dohodak građana 
”Pz-imo”         -           Poreza na imovinu
”Pz-pdv”         -           PDV-om
”Pz-akc”         -           Akcizama
”Pz-fisk”         -           Fiskalnim kasama                  
”Pz-dob”         -           Porezom na dobit 
”Pz-post”        -           Poreskim postupkom
”Pz-dvos”        -           Izbegavanjem dvostrukog oporezivanja  
”Pz-ost”          -           Ostalim poreskim propisima