Kreiranjem naloga ostvarujete pravo na koriščenje Intermex ONLINE servisa.
Molimo Vas da sve podatke ispravno unesete kako bi korišćenje online sistema bilo što jednostavnije.
Nakon kreiranja naloga, sistem će vas preusmeriti na formular za aktivaciju vaučera.

Intermex - Izdavaštvo, softver i komunikacije

Bulevar vojvode Mišića 37/II
11000 Beograd

(011) 369-22-90, 2650-854, 369-22-91,
2652-365, 369-20-69, 30-67-505

www.propisi.com
www.zakon.co.rs
www.informator.rs
www.sudskapraksa.com
www.modeliakata.com
www.ugovori.rs
www.carinskatarifa.com