Popunite formular za otvaranje besplatnog naloga na sistemu propisi online ili nam se javite na telefone: 011/369-22-90, 369-22-91, 369-20-69.

Demo vaučer biće Vam odmah poslat na navedenu Email adresu.

Intermex - Izdavaštvo, softver i komunikacije

Bulevar vojvode Mišića 37/II
11000 Beograd

(011) 369-22-90, 2650-854, 369-22-91,
2652-365, 369-20-69, 30-67-505

www.propisi.com
www.zakon.co.rs
www.informator.rs
www.sudskapraksa.com
www.modeliakata.com
www.ugovori.rs
www.carinskatarifa.com